12 paź 2010

W y w i a d / I n t e r v i e w

Na stronie Fundacji w zakładce P R A S A http://www.twarda-sztuka.pl/index.php?/ongoing/press--prasa/ zapraszamy do wysłuchania rozmowy o polskim plakacie przeprowadzonej przez Michaela Bond i Magdę Bond www.radiowski.com

On Foundation web site in P R E S S http://www.twarda-sztuka.pl/index.php?/ongoing/press--prasa/ section we invite you to listen to the conversation about Polish posters conducted by Michael Bond and Magda Bond from www.radiowski.com

Reprodukcje dzięki uprzejmości / Reproductions courtesy of 
BFI National Film Archive / Muzeum Kinematografii w Łodzi
Autorzy polskich plakatów / Polish posters authors
"Zagubione dzieciństwo" - Jan Lenica /  
"Damski gang" - Wiktor Górka / 
"Sprawa życia i śmierci" - J&B Majerscy /
"Zemsta kosmosu" - Marian Stachurski